Տնօրենների խորհուրդ

Տնօրենների խորհուրդը.

  • կայացնում է ռազմավարական որոշումներ,
  • հաստատում է ինստիտուտի տարեկան բյուջեն և սահմանում խոշոր ծրագրերի համար վճարներ։

Տնօրենների խորհուրդը պատասխանատու է.

  • գործադիր տնօրենի կողմից ռազմավարական պլանավորման և վերահսկման,
  • ինստիտուտի առաքելության, ռազմավարական նպատակների և խնդիրների մշակման և հաստատմա
  • ծրագրերի և ծառայությունների հետ կապված քաղաքականության ձևավորման համար։