Քրիստինա Սարգսյան

Որպես Ծրագրի ղեկավար Քրիստինան մեր թիմին միացել է 2019 թվականին։ Արևելյան Եվրոպայի առաջնակարգ վերլուծական կենտրոններից մեկի՝ Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի փորձագետի պաշտոնում նա որակական հետազոտությունների բնագավառում ավելի քան 15 տարվա փորձառություն ունի։ Նրա գիտահետազոտական հետաքրքրությունները ներառում են կրթական քաղաքականության բնագավառը՝ առանձնահատուկ ուշադրություն կենտրոնացնելով միջնակարգ կրթությանը, ուսուցիչների մասնագիտական վերապատրաստմանը, քաղաքականության փոխակերպումներին, շարունակական ուսուցմանը ու քաղաքացիական կրթությանը ։ Քրիստինան նաև վերապատրաստման դասընթացների ուսումնական ծրագրերի պատրաստման և կառավարման մեծ փորձ ունի։ Ուսուցման տեսության և դասավանդման մեթոդաբանության, արդյունավետ հաղորդակցության և հասարակական ընկալումների ձևավորման բնագավառներում բազմաթիվ ուսումնական ծրագրեր է կազմել և իրականացրել Հայաստանում և Վրաստանում։ Ստացել է Լոնդոնի համալսարանական քոլեջի շարունակական կրթության կազմակերպման առանձնահատկությունների կառավարման, ինչպես նաև Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի անգլերենի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդման մագիստրոսի գիտական աստիճան։

Դասընթացներ չկան